Nilai UN 5 Tahun

Perolehan Nilai UAN

Berikut Laporan Perolehan Nilai UAN  (Jurusan/Program)
Dari Tahun 2009 s/d 2012
JURUSAN IPA

Tahun Matematika B. Indonesia B. Inggris
Tt Tr Rt Tt Tr Rt Tt Tr Rt
2009 10.00 5.50 8.54 9.60 6.20 8.55 8.80 6.20 6.85
2010 10.00 7.25 9.08 9.20 7.20 8.29 9.60 5.80 8.08
2011 10.00 5.75 8.27 9.26 4.4 8.17 9.80 6.4 8.59
2012 9.75 4.25 7.86 9.80 6.20 8.24 9.00 4.60 7.63

 

Tahun Fisika Kimia Biologi
Tt Tr Rt Tt Tr Rt Tt Tr Rt
2009 8.25 4.25 6.85 10 4.25 8.44 10 7.00 8.75
2010 9.50 5.25 7.40 9.50 6.00 8.18 9.75 5.75 7.82
2011 9.75 6.59 10.00 7.00 8.89 9.75 5.00 8.44
2012 9.50 3.50 6.94 9.75 6.00 8.64 9.25 5.50 7.67

 

 JURUSAN IPS

Thn Matematika B. Indonesia B. Inggris
Tt TTr Rt Tt Tr Rt Tt Tr Rt
2009 9.75 5.50 8.70 9.60 4.40 7.68 9.75 5.80 8.70
2010 9.75 6.25 8.63 9.60 3.40 8.12 8.80 6.60 7.61
2011 9.25 6.00 6.59 9.00 2.40 7.17 9.60 6.80 8.18
2012 9.25 4.50 6.85 8.80 6.20 7.74 8.80 6.20 7.44

 

Tahun Ekonomi Geografi Sosiologi
Tt Tr Rt Tt Tr Rt Tt Tr Rt
2009 9.25 7.25 8.20 7.75 4.50 6.37 9.50 6.25 8.02
2010 8.00 5.25 6.83 9.20 7.60 8.49 8.60 5.60 7.05
2011 9.00 7.50 8.38 8.20 6.60 7.37 9.00 4.60 7.44
2012 9.25 7.50 8.53 8.40 6.00 7.07 9.00 6.00 7.90